Naturfredningsforeningen om nyt udbud: ”Kommunen burde tænke på naturens interesser”

Lokalerne på Vinkelvej 20 står i øjeblikket tomme, men parkeringspladsen bruges til coronatestning. Foto: Victor Heide-Jørgensen

Det kan få konsekvenser for dyrelivet ved Søndersø, når grunden på Vinkelvej 20 skal sælges. Det mener formanden for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Viborg, Jens Frydendal. Eva Pinnerup (A) mener derimod, at nybyggeri kan føre til forskønnelse af området.

Naturen omkring Søndersøen og Klosterskoven kan være i fare på grund af muligt nybyggeri.

Grunden på vinkelvej 20, der indtil marts 2020 blandt andet har huset Viborg Handelsskole, er siden den 1. juli sat til salg af kommunen. Udbuddet er imidlertid blevet kritiseret af Danmarks Naturfredningsforening.

Kritikken bunder i, at nye bygninger på grunden kan skade naturen omkring Søndersø, hvor grunden er beliggende. Det fremgår blandt andet fra udbuddet, at kommunen er villig til at fritage byggeriet for kravene i naturbeskyttelsesloven.

Kan skade dyrelivet

Kommunen er villig til at se bort fra loven omkring skovbyggelinjer, hvis de nye ejere vil opføre nye bygninger. Skovbyggelinjerne bestemmer hvor tæt på skove, man må opføre byggeri, da nye bygninger både kan tage udsynet til skove og kan skade plante- og dyrelivet.

Klosterskoven er et muligt offer, hvis loven ignoreres. Ifølge Jens Frydendal, formand for Danmarks Naturfredningsforenings Viborg-afdeling, har området høj prioritet for beskyttelse, og de vil modarbejde opførelsen af bygninger, der kan skade naturen.

”Vi vil ikke lade det ligge, hvis de dispenserer for skovbyggelinjerne. Jeg synes bestemt, at kommunen burde tænke mere på naturens interesser. Specielt i det her område,” udtaler Jens Frydendal.

Han mener, at byggeriet kan have konsekvenser for dyrelivet ved søbredden og i Klosterskoven, hvis byggeriet bliver for omfangsrigt.

”Der er mange fuglearter og også flagermus, der lever i området, og jo mere larm og ballade, der er oppe fra grunden, jo mere vil de blive forstyrret.”

Eva Pinnerup (A), medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, mener, at kommunen har lyttet til den kritik, der før er blevet rejst mod det nye potentielle byggeri.

”I første omgang gav udbuddet lov til at bygge bygninger på op til seks etager på grunden. Det er taget væk nu. Det er selvfølgelig vigtigt, at der er noget grønt i Viborg by, men det føler jeg også, vi har taget højde for i udbuddet,” siger hun.

Nu må vinderen af udbuddet bygge i op til 4 etager eller til 13 meters højde.

Eva Pinnerup tager kritikken i forhold til brud på skovbyggelinjerne til sig, men hun mener, at problemet kan omgås ved, at der kompenseres med mere natur et andet sted.

”Det er fint, at Naturfredningsforeningen gør os opmærksom på ting, vi skal overholde, men hvis vi kan genrejse noget fredskov et andet sted, hvor det giver mere mening, så synes jeg egentligt, at det er okay.”

Men ifølge Jens Frydendal har Viborg Kommune generelt problemer med deres naturbevarelse:

”Kommunen vil jo altid gerne kunne sælge grunde til en helt masse penge. Meget af den forvaltning, de har haft, er under al kritik. Vi får jævnligt medhold i sager mod kommunen på det område”

Grunden er beliggende tæt på både Klosterskoven og Søndersøen. Foto: Google Maps

Nybyggeri kan forskønne

Den næsten 36.000 kvadratmeter store grund er allerede belagt med gamle skolebygninger. Eva Pinnerup påpeger, at når der allerede ligger bygninger på grunden, så må man fokusere på at udnytte området så godt som muligt.

”Jeg synes ikke, at den bygning, der ligger der nu, pynter særlig meget. Så jeg tænker, at det nye byggeri også kunne være en forskønnelse.”

Ifølge den nuværende tidsplan vil fristen for at byde ind på grunden være den 12. oktober i år, og så vil kommunen vælge udbudsvinderen senest i uge 48.

One thought on “Naturfredningsforeningen om nyt udbud: ”Kommunen burde tænke på naturens interesser”

Comments are closed.