Nyt forslag skaber uenighed i byrådet: Hvem skal have magten over landbruget?

Foto: Amalie Thorlund Jepsen

Socialistisk Folkeparti vil gøre landbrug til et lokalt anliggende. Johannes Vesterby (V) stiller sig derimod kritisk overfor forslaget: ”Emner af national interesse skal ikke behandles lokalt”.

Landbruget skal forvaltes i de enkelte kommuner, lyder et nyt forslag fra Socialistisk Folkeparti. Initiativet trækker tråde til 2018, hvor et enigt folketing overdragede forvaltningen af store vindmøller til de enkelte kommuner selv.

Elo Nielsen (F), medlem af Viborg Byråd, understreger, hvordan en ændring af landbrugsforvaltningen vil give lokalsamfundet mere selvbestemmelse. Landbrugsforvaltningen er indrettet således, at en ansøgning kun kan afvises, hvis anlægget ikke kan miljøgodkendes. Lokalpolitikere kan altså ikke afvise en ansøgning på baggrund af en ønsket politisk linje eller lokalbefolkningens interesser.

Byrådskollegaen Johannes Vesterby (V) frygter, at forslaget vil påvirke landbruget negativt, som han understreger er ”en vigtig nationaløkonomisk interesse, der bidrager med 170 milliarder af det danske BNP.” Ifølge ham vil forslaget i værste fald udsætte den enkelte landmand for forskelsbehandling i kommunerne, afhængigt af hvilken vej de politiske vinde blæser i byrådene.

Frygter fluevirus og trafikuheld

Forslaget udspringer af en omdiskuteret sag om et omfattende svineavleranlæg i det lille lokalsamfund Fårup: En sag som har skabt store bekymringer hos lokalbefolkningen.

Beboer i Fårup, Morten Mortensen, bekymrer sig for, at han med 20.000 svin som sin nye nabo, kan få problemer med fluer, som bærer vira. En ny undersøgelse fra Institut for veterinær- og husdyrvidenskab på Københavns Universitet underbygger deres frygt: Virussen MRSA kan transporteres mellem positive svinebesætninger og landbrugets naboer.

I midten af Fårup ligger en lille sø, som giver området en idyllisk stemning. Foto: Amalie Thorlund Jepsen

Borgerne i Fårup bekymrer sig også for områdets særligt udpegede drikkevandsreservoir, øgede trafikgener fra landbrugstransporten samt evt. miljøgener. Dette har fået beboerne til danne Miljøforeningen Fårup og Omegn. Formand Kristoffer Fredensborg havde undersøgt Fårup nøje, før han for to år siden flyttede dertil med sin familie. Han ville gerne undgå at blive nabo til et større landbrug. Nu står han i en situation, hvor han hos kommunen løber panden mod muren, hvis svinefabrikken miljøgodkendes.

”Jeg har ikke kunnet forudsige, at der ville komme en kæmpe fabrik. Hvis vores ejendomsværdi på huset falder, har vi ikke råd til at flytte. Det er gået fra en drøm til et mareridt.”