Skolen flytter ud og de studerende rykker ind

Aarhus Maskinmesterskole har åbnet en ny afdeling i Viborg, og de studerende kan nu blive et godt eksempel på, at udflytning af uddannelser kan lade sig gøre, mener chefkonsulent.

Foto: Emma Rants

Da Aarhus Maskinmesterskoles Viborgafdeling mandag tog imod det første hold studerende, sås et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at flytte uddannelser fra storbyerne ud til provinsen. Det mener chefkonsulent ved Viborg Kommune Peter Vestergaard. Han mener, at den flotte tilslutning af elever allerede det første år, vidner om, at uddannelsen har manglet i lokalområdet.

Tretten studerende startede i mandags på Viborgafdelingens sommerstart, og det er flere end forventet fortæller Kristoffer Mølstrøm, som er kommunikationsmedarbejder på Aarhus Maskinmesterskole

”Vi havde på forhånd budgetteret til ti studerende, så det er rigtig flot for en nystartet uddannelse at få tretten,” fortæller han.

Mølstrøm peger derudover på noget andet matematik, som vidner om uddannelsens mangel i lokalområdet. 

”Tallene viser, at der ikke er kommet færre ansøgere til vores Aarhusafdeling, og der er derfor ikke tale om, at ansøgerne bare flytter sig rundt,” siger han. 

Han kan derudover oplyse, at de fleste nye studerende kommer fra Viborg omegn, og noget kunne derfor tyde på, at den nye afdeling har givet incitament i lokalområdet til at søge ind på maskinmesteruddannelsen.

Uddannelse til de lokalt forankrede

De tretten nye studerende er gode nyheder for Aarhus Maskinmesterskole, og der venter endnu flere til vinter. Her starter nemlig et nyt hold af studerende, men de adskiller sig fra de tretten, som startede i mandags.

Vinterstartsholdet består nemlig udelukkende af studerende, som har tidligere erfaring med erhvervsuddannelser, og de starter derfor direkte på fjerde semester. Her har 25 allerede tilmeldt sig, og Mølstrøm forventer, at det tal vil stige til over 30 inden ansøgningsfrist i december.

Forskellen i sommer- og vintertilmeldingen kan skyldes flere ting, men særligt alderen spiller en afgørende rolle, mener Vestergaard. Han peger på, at dem som allerede har en uddannelse, og dermed er lidt ældre, har manglet et lokalt uddannelsessted mere end deres yngre medstuderende.

”Flere af dem har måske børn og familie og er derfor mere lokalt forankrede end dem, som skal starte fra første semester,” forklarer han.

Han mener dermed, at man med udflytningen har ramt nogle mennesker, som ellers ikke vil søge udddannelsen.

Gentagelse af succesen

Med de resultater, som Vestergaard ser, vil han fremhæve Aarhus Maskinmesterskoles Viborgafdeling som et eksempel på, at de udflytninger af uddannelser, som folketinget snakker om, kan lade sig gøre. Særligt erhvervsuddannelserne har han store forhåbninger om:

”I produktionsbyer, som der ligger masser af udenfor storbyerne, der vil der altid mangle folk med erhvervsuddannelser,” siger han, ”det vi ser i Viborg, kunne lige så godt lade sig gøre i Herning”.

Udflytningen har været så stor en succes, at Viborg Kommune allerede har søgt om at få en anden erhvervsuddannelse til byen.

”Lige nu behandler uddannelses- og forskningsministeriet et forslag om en Software Ingeniøruddannelse i Viborg,” fortæller Vestergaard, ”det ville spille godt sammen med animationsskolen.

Viborg Kommune venter svar på forslaget til november.