En kvart million: Flere penge på vej til sygedagpengeområdet

Bedre administration af sygedagpengeområdet var et punkt på gårsdagens byrådsmøde. Foto: Mads Ravn

Onsdag blev det vedtaget, at man skulle afsætte yderligere en kvart million kroner til sygedagpengeområdet i Viborg Kommune. Det sker, efter man i 2020 har set en massiv stigning i andelen af sygedagpengemodtagere siden Covid-19.

Kommunen sætter 250.000 kroner af til sygedagpengeområdet i Viborg Kommune.

Det fremgår af referatet af Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i går onsdag.

Beslutningen bygger på, at man siden Covid-19 har set en stigning på mere end 20 procent i antallet af borgere, der er bevilget sygedagpenge. Tallene fremgår af et notat om sygedagpengeområdet i Midtjylland udarbejdet af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord fra 2021.

De 250.000 kroner skal gå til bedre administration af sager med borgere, der modtager sygedagpenge. Det siger formanden for beskæftigelsesudvalget, Anders Bertel (A):

”De sagsbehandlere, der sidder med det, skal have gennemgået sagerne. Det vil sige, at der skal nogle flere folk til, så den enkelte sagsbehandler har færre sager. Så kan de ramte borgere hurtigere blive afklaret i det, der hedder jobafklaring,” siger Anders Bertel.

Selvom man så en stigning på 23 procent, er Viborg Kommune sammen med Silkeborg Kommune de kommuner i landet, hvor antallet af borgere på sygedagpenge er steget mindst siden Covid-19. Kun overgået af Samsø Kommune.

Det er gode tal sammenlignet med landsgennemsnittet, hvor antallet af danskere på sygedagpenge er steget med 36 procent.

Viborg Kommune er blandt de kommuner med mindste stigning i andelen af sygedagpengemodtagere i Midtjylland

Anders Bertel er tilfreds med tallene og peger på, at kommunens indsats har været afgørende:

”Jeg finder det rigtig glædeligt. Og jeg tror også, det er et afkast af, at vi allerede tidligt i den her byrådsperiode havde prioriteret sygedagpengeområdet som et særligt fokusområde indenfor beskæftigelse.”

Han understreger dog, at kommunen langt fra er i mål med at komme sig ovenpå Covid-19’s indhug i arbejdsstyrken. Det er særligt sagerne af langvarige sygedagpengesager, der tynger statistikkerne:

”Det kan godt være, at vi har fine tal i forhold til de andre kommuner. Men vores udfordring lige nu er, at vi desværre ser en udvikling i, at sygedagpengesagerne har meget længere varighed.”

Det er et problem, både for kommunekassen, men også for den enkelte borger. Derfor understreger han, at der fortsat er fokus på de borgere, som stadig befinder sig i sygedagpengesystemet:

”Det er jo uhensigtsmæssigt for borgerene, da de jo skal have afklaret, om de skal have et andet arbejde eller på en permanent forsørgelsesydelse eller i flexjob. Der har Covid-19 ramt os hårdt, da hele beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet i de her nedlukningsperioder.”

Kommunen har en plan om, at de ekstra midler kan sikre, at flere borgere kommer ud af sygedagpengesystemet, og at Viborg fortsat kommer til at have en topplacering i statistikken:

”Vores forhåbning er, at vi går tilbage til, at vi stadig skal være en af de kommuner, der har den laveste andel af borgere på sygedagpenge i regionen. Nu skal vi have den her pukkel afklaret. Ellers har vi en forventning om, at de initiativer, vi allerede har sat i værk, rent faktisk kommer til at virke, således tallene er vedblivende for Viborgs Kommunes vedkommende,” siger Anders Bertel.