Flidskarakter begejstrer ikke skoleledere i Viborg

Eleverne skal ikke kun belønnes for deres faglighed, men også for deres flittighed gennem en flidskarakter mener Børne- og Undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Teil. Foto: Emma Rants

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil vil indføre en karakter for flid i folkeskolen. Det begejstrer dog ikke skoleledere i Viborg.

Brian Roed og Christian Maarslet, som er skoleledere på henholdsvis Nordre Skole og Hans Ege Skole, er ikke begejstrede for Børne- og Undervisningsministerens forslag om at indføre en flidskarakter i folkeskolens 8. og 9. klasse.

”Jeg synes ikke, der er behov for flere tal. Tvært imod”, siger Christian Maarslet.

Ideen med den nye flidskarakter er at belønne elevernes arbejdsindsats og ikke blot de faglige præstationer. Det fortæller Pernille Rosenkrantz-Teil til Jyllands-Posten. Hun forklarer, at flidskarakteren skal rette et fokus imod elevernes flittighed og anerkende den gode arbejdsindsats, som er vigtig for børnenes senere muligheder.

Brian Roed, som er skoleleder på Nordre Skole i Viborg, mener dog, at en sådan anerkendelse og vurdering af børnene allerede finder sted, og han stiller sig undrende overfor det nye forslag fra ministeren:

”Vi holder løbende skole-hjem-samtaler, og vi vurderer elevernes uddannelsesparathed for at sikre, at de er klar til at forlade folkeskolen”, siger han. ”Jeg synes ikke, at vi mangler en karakter for det”.

Brian Roed frygter, at glæden ved at gå i skole kan forsvinde, hvis eleverne bliver præsenteret for flere tal i stedet for en dialog om faglighed og flid.

”Det er jo i sidste ende glæden ved skolen, som er det vigtigste”, siger han.

Også Christian Maarslet har bekymringer for glæden:

”Vi ved jo, at det, som kan stresse eleverne allermest både i de store klasser og på gymnasiet, er karaktererne”, siger han.

Både Christian Maarslet og Brian Roed kan dog godt se ideen i en belønning for flid:

”Der er ikke nogen tvivl om, at forslaget er ment godt”, siger Christian Maarslet. ”Jeg tror bare ikke, at det er måden at gøre det på”.

Han peger i stedet på, at man indfører flere samtaler i løbet af året, hvor eleverne kan få den anerkendelse og vurdering, som de har behov for.

Forslaget om flidskarakterer skal i første omgang være en treårig prøveordning, men kan på sigt, med opbakning fra folketinget, blive udrullet til alle landets skoler. Hvis det bliver en realitet, skal eleverne i 8. og 9. klasse fremover have en flidskarakter ved siden af deres øvrige karakterer, som tæller med på deres karakterblad.

Ideen begejstrer dog ikke Danmarks Lærerforening. Regitze Flannov, som er formand for undervisningsudvalget i DL siger følgende til DR:

”Der er mange måder at skabe en skole, der motiverer eleverne, men karakterer motiverer ikke alle elever, og vi har rigeligt med karakterer i skolen, der i forvejen presser de unge”.

Forhandlingerne om, hvorvidt den treårige prøveordning skal rulles ud til tusinder af elever rundt om i landet, starter i morgen fredag.