Ældrerådet mangler synlighed: ”Vi kan ikke hjælpe borgerne, hvis de ikke ved, vi findes”

Foto: Pexels

Viborg Ældreråds næstformand Annette Kløjgaard mener, at rådet mangler synlighed, og at problemet begrænser deres muligheder for at hjælpe de ældre borgere i kommunen. Professor Bent Greve fra Roskilde Universitet bekræfter vigtigheden i at have sunde borgerråd, der kan påvirke politiske beslutninger.

Et valgmøde med kun én fremmødt. Det var, hvad næstformand og kandidat til Viborg Ældreråds kommende valg Anette Kløjgaard oplevede, da hun var til vælgermøde i Stoholm den 25. august. 

”Der var kun en enkelt borger, der mødte op til mødet. Det rykker jo ikke med noget som helst. Vi kan ikke hjælpe borgerne, hvis de ikke ved, vi findes.”

Viborg Ældreråd er et råd på 11 medlemmer over 60 år, der rådgiver kommunen i sager, der vedrører de ældre. De agerer bindeled mellem borgerne og byrådet, men den rolle er svær at udfylde på grund af manglende synlighed.

Annette Kløjgaard er næstformand for Viborg Ældreråd og genopstiller som kandidat til det kommende valg. Foto: privat

Vigtigt for velfærdsstaten

Professor fra Roskilde Universitet med speciale i lokalpolitik Bent Greve mener, at borgerråd har en vigtig funktion i en kommunalpolitisk sammenhæng.

”Det er en del af velfærdsstatens måde at inddrage borgerne på. Kommunen kan ikke nå at snakke med alle brugere af det offentlige system, så det er vigtigt at have nogle repræsentanter for folkeskolerne, daginstitutioner, de ældre og lignende,” siger han.

Ifølge Annette Kløjgaard er der mange vigtige områder, hvor de ældre beboere kan hjælpes, og derfor er Ældrerådet vigtigt.

”Vi har for eksempel mange ensomme ældre i kommunen, og vi bør gøre noget aktivt for at komme det til livs, f.eks. med kørselsordninger, så de ældre lettere kan komme rundt og besøge hinanden. Vi har også brug for at få stillet et bredere udvalg af seniorboliger til rådighed, men det kræver samspil med borgerne,” siger hun.

Står stærkt på trods af problemer

Bent Greve påpeger, at problemet med borgerdeltagelse i borgerrådene ikke kun begrænser sig til Ældreråd.

”I råd omkring daginstitutioner og folkeskoler har du med travle forældre at gøre, og når det handler om socialt udsatte, er det mennesker, der har mange andre problemer, de skal forholde sig til.”

Annette Kløjgaard mener, at Ældrerådet selv bærer en del af skylden for problemet, da de ikke er gode nok til at bruge de sociale medier, der er vigtige for kommunikation og organisering i dagens samfund.

”Jeg tror, problemet er, at vi er en generation, der ikke er vant til at gøre brug af medierne på samme måde som de nyere generationer. Det er et helt andet mediebillede, der eksisterer i dag, end da vi var unge, og det skal vi blive bedre til at udnytte,” siger hun.

På trods af Annette Kløjgaards bekymring fastslår Bent Greve imidlertid, at det ældre borgersegment generelt har stor politisk indflydelse.

”De står meget godt, fordi de stemmer oftere til kommunalvalg end andre grupper. De er også en stor vælgergruppe. Så de har stor indflydelse på, hvem der ender med at sidde i byrådet.”

Der er valg til Viborg Ældreråd fra den 1. november til den 16. november, og valget kommer til at afgøre, hvem der skal sidde i rådet frem til 2025.